Đời SốngThế Giới

Vì sao ông Lý Khắc Cường qua đời lại nguy hiểm đối với ông Tập

Vị cựu Thủ tướng được yêu mến đại diện cho một đường lối lãnh đạo Trung Quốc tiềm năng với những ưu tiên khác với ông Tập Cận Bình. 

Vị cựu Thủ tướng được yêu mến đại diện cho một đường lối lãnh đạo Trung Quốc tiềm năng với những ưu tiên khác với ông Tập Cận Bình. 

Read More 

advertisement

 

Show More
Back to top button