Chính TrịCộng Đồng

Video: Buổi họp cộng đồng người Việt ủng hộ cho UCV Biên Đoàn

Buổi họp cộng đồng thứ Bảy vừa qua kêu gọi cử tri người việt bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên người Việt duy nhất đang tranh cử cho chức vụ nghị viên Khu 7 tại thành phố San Jose.

Khu 7 tại San Jose hiện có nhiều người Việt sinh sống nhất trong thành phố. Khoảng 15,000 người Việt ghi danh bầu cử mà chỉ có khoảng 4,000 người bỏ phiếu. Tức là còn khoảng 11,000 lá phiếu chưa đi bầu.

advertisement

Show More
Back to top button