Cộng Đồng

Video: Captain Hùng Cao, ứng cử viên dân biểu liên bang dự lễ chào cờ đầu tháng tại San Jose

Hùng Cao là một Captain của Hải Quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, anh đã phục vụ trong 25 năm.

Anh đang tranh cử cho chức vụ dân biểu liên bang tại tiểu bang Virginia. Đọc thêm thông tin tranh cử của Captain Hùng Cao tại đây https://www.hungcaoforcongress.com/

Tuần qua anh có tham dự buổi lễ chào cờ đầu tháng tại Vườn Truyền Thống Việt, thành phố San Jose.

advertisement

Show More
Back to top button