Sức Khỏe

Xét nghiệm COVID miễn phí tại nhà

Các công ty bảo hiểm y tế tư nhân hiện được yêu cầu đài thọ 8 xét nghiệm tại nhà mỗi tháng cho mỗi thành viên của họ.

Tùy thuộc vào thời điểm và địa điểm bạn mua các xét nghiệm tại nhà, thường được bán lẻ với giá khoảng $25 cho một bộ dụng cụ chứa 2 xét nghiệm, bạn có thể được bảo hiểm chi trả ngay tại chỗ.


Vào thứ Sáu, chính phủ đã thông báo trang web liên bang nơi người Mỹ có thể yêu cầu các xét nghiệm COVID-19 miễn phí sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng vào thứ Tư, ngày 19 tháng 1. Nguồn cung cấp sẽ được giới hạn chỉ 4 xét nghiệm miễn phí cho mỗi gia đình.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button