Đời SốngHoa Kỳ

Bị cầm chân tại phòng xử án, cựu TT Trump tiến hành chiến dịch du kích vào các buổi tối, và cuối tuần

Trong thời gian hầu tòa ở New York, cựu TT Trump đã thay đổi chiến lược vận động tranh cử của mình bằng các hoạt động vào sáng sớm, chiều tối, hoặc các buổi vận động tranh cử vào cuối tuần.

Tin bài Bị cầm chân tại phòng xử án, cựu TT Trump tiến hành chiến dịch du kích vào các buổi tối, và cuối tuần xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button