Giáo DụcSức Khỏe

California yêu cầu kế hoạch kiểm tra COVID của trường học

Một dự luật đề nghị ở California sẽ yêu cầu tất cả các trường công lập K-12 phát triển kế hoạch kiểm tra COVID-19 cho học sinh và nhân viên và tài trợ cho các trường để thực hiện việc đó.

Luật cũng sẽ áp dụng cho các trường mầm non, trung tâm chăm sóc trẻ em và các chương trình sau giờ học.

Luật sẽ yêu cầu Bộ Y Tế Công Cộng California làm việc với các khu học chánh để phát triển một kế hoạch kiểm tra.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button