Chính Trị

Cảnh sát San Jose yêu cầu phương tiện quân sự mới

Các sở cảnh sát xung quanh Bay Area đã và đang cập nhật các chính sách về việc sử dụng thiết bị quân sự cho mục đích dân sự.

Sự thay đổi này nhằm đáp ứng luật mới của tiểu bang yêu cầu các sở phải được sự chấp thuận của hội đồng thành phố địa phương – hoặc hội đồng giám sát – về việc sử dụng các thiết bị đó.

Vào tháng tới, Sở Cảnh Sát San Jose sẽ ra trước Hội Đồng Thành Phố San Jose và yêu cầu mua 2 chiếc xe bán quân sự mới.

advertisement

Nhiều cơ quan khác của Bay Area cũng đang trải qua quá trình tương tự trong những tuần gần đây bao gồm Piedmont, San Mateo, Novato, Brentwood, Daly City, Santa Clara và Los Gatos cùng những nơi khác.

Trong trường hợp của San Jose, bộ cũng đang yêu cầu chiếc máy kéo cải tiến này được gọi là “Rook” để các thành viên trong đội phá bom tiếp cận và vô hiệu hóa bất kỳ loại thiết bị nguy hiểm nào một cách an toàn.

Đơn vị Medevac đang được Cảnh Sát San Jose yêu cầu có giá khoảng $450,000 và đơn vị “Rook” cho đội đánh bom có ​​thể dao động từ $329,000 đến $567,000 tùy thuộc vào các tùy chọn được chọn.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button