Đời SốngHoa Kỳ

Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện điều tra mối liên hệ giữa Bộ Tư pháp và công tố viên hàng đầu của ông Bragg trong vụ kiện cựu TT Trump

Ủy ban Tư pháp Hạ viện đang điều tra một công tố viên hàng đầu trong vụ kiện cựu Tổng thống Trump ở New York trong bối cảnh có cáo buộc rằng việc truy tố ông Trump mang động cơ chính trị. 

Tin bài Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện điều tra mối liên hệ giữa Bộ Tư pháp và công tố viên hàng đầu của ông Bragg trong vụ kiện cựu TT Trump xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button