Chính TrịCộng Đồng

Kết quả bầu cử tại quận hạt Santa Clara

Theo Cơ Quan Bầu Cử Quận Hạt, tổng cộng có 1,001,791 cử tri ghi danh bầu cử, mà chỉ có khoảng 357,244 phiếu đi bầu. Tức khoảng 35.66% cho cuộc bầu cử primary election ngày 7 tháng 6 vừa qua.

Kết quả bầu cử của những nơi cộng đồng người Việt quan tâm nhất, như sau:

Khu Vực 7 là nơi có rất đông người Việt cư ngụ
Nghị viên Maya Esparza về đầu với 5,435 phiếu
Biên Đoàn về nhì với 3,290 phiếu
Vân Lê về ba với 2,715 phiếu

advertisement

Biên Đoàn sẽ vào chung kết tháng 11 với bà NV Maya Esparza

Nghị viên Maya Esparza và Ứng cử viên Biên Đoàn.

Khu vực 5 là nơi có 1 ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử
Nora Campos về đầu với 3,538 phiếu
Peter Ortiz về nhì với 2,574 phiếu
Nguyễn Lê Hạnh Giao về Ba với 1,952 phiếu

Bà Nora Campos và ông Peter Ortiz sẽ vào chung kết tháng 11

Thị Trưởng San Jose
Cindy Chavez về đầu với 65,383 phiếu
Matt Mahan về nhì với 53,994 phiếu
Dev Davis về ba với 18,196 phiếu

Như vậy, Cindy Chavez và Matt Mahan sẽ vào chung kết tháng 11.

County Supervisor Cindy Chavez và NV Matt Mahan

Kết quả được cập nhật vào June, 17, 2022 lúc 4:11pm

Show More
Back to top button