Kinh Tế

Những điều cần biết về khoản thanh toán giảm lạm phát ở California

Khi nào người dân California sẽ nhận được khoản thanh toán lạm phát?
Theo Ủy Ban Thuế, những người California đã khai thuế điện tử và sử dụng tiền gửi trực tiếp sẽ thấy các khoản thanh toán trong tài khoản của họ trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10.

Những người đóng thuế còn lại sẽ nhận được tiền đặt cọc trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11.

Làm thế nào đê tôi nhận được bao nhiêu tiền?
Ủy ban Thuế nhượng quyền cho biết 90% các khoản thanh toán tiền gửi trực tiếp sẽ được phát hành vào tháng 10.

advertisement

Các quan chức bang cho biết, những người nộp thuế không nộp hồ sơ điện tử hoặc nhận tiền hoàn thuế thông qua hình thức gửi tiền trực tiếp sẽ nhận được thẻ ghi nợ qua đường bưu điện trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12.

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền?
Các khoản thanh toán sẽ thay đổi từ $200 đến $1,050 tùy thuộc vào thu nhập và tình trạng khai thuế của bạn.

Các khoản thanh toán được tách dần cho những người khai thuế một mình kiếm được $250,000 trở lên và những cặp vợ chồng đã kết hôn kiếm được $500,000 trở lên. Để đủ điều kiện, người đóng thuế phải là cư dân California ít nhất 6 tháng vào năm 2020.

Truy cập trang web của Hội Đồng Thuế để biết chi tiết về tính đủ điều kiện.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button