Kinh Tế

Sự thu nhập bất bình đẳng ở Silicon Valley tiếp tục gia tăng

Một số phát hiện mới nhất cho thấy việc làm của khu vực đã phục hồi trở lại mức trước đại dịch, sự phát triển thương mại tiếp tục ở mức chưa từng có và mức độ bất bình đẳng cực đoan.

Những phát hiện mới nêu bật sự bất bình đẳng về thu nhập của khu vực, vốn đã tăng nhanh gấp đôi so với tiểu bang và toàn nước, với 25% người có thu nhập cao nhất nắm giữ 92% tài sản của khu vực.

Đồng thời, sự chênh lệch về sức khỏe và sự giàu có được gia tăng theo chủng tộc và sắc tộc.

advertisement

Công nhân gốc La-tinh có mức lương trung bình thấp hơn 65% so với những người có trình độ học vấn tương tự như công dân da trắng – trong khi công nhân người da đen kiếm được ít hơn 50%.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button