Cộng ĐồngVăn Hóa

EDD mở rộng thêm ngôn ngữ cho những người không biết tiếng Anh

Một nhóm người vận động ở California đang tuyên bố chiến thắng sau khi đạt được thỏa thuận với Bộ Phát Triển Việc Làm – Employment Development Department (EDD) về việc cung cấp nhiều dịch vụ ngôn ngữ hơn cho những người không biết tiếng Anh.

Do đó, EDD sẽ phải cung cấp dịch vụ dịch thuật và mở rộng đường dây điện thoại tới 7 ngôn ngữ không phải tiếng Anh ở California vào cuối năm 2022, yêu cầu thêm thông dịch viên tiếng Hàn, tiếng Tagalog và tiếng Armenia vào các đường dây điện thoại tiếng Spanish, tiếng Mandarin, tiếng Cantonese và tiếng Việt.

Thỏa thuận giải quyết, được công bố vào thứ Hai, cũng yêu cầu các đại lý EDD dịch tất cả các tài liệu bảo hiểm thất nghiệp quan trọng cho người yêu cầu bằng 15 ngôn ngữ, bao gồm các ngôn ngữ nêu trên cũng như tiếng Arabic, Farsi, Punjabi, Russian, Japanese, Hindi, Khmer (Cambodian) và Thai.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button