Cộng Đồng

Các chương trình Tháng Tư Đen 2022 tại San Jose

Chúa Nhật, 24 Tháng 4
3pm
CHIỀU NHẠC TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN
Coffee Lovers
1855 Aborn Rd. San Jose, CA 95121
Vào cửa tự do
Chương trình do Văn Thơ Lạc Việt tổ chức.

Thứ Hai, 25 Tháng 4
11am-11:30am
Lễ Khai Mạc “Journey to Freedom Exhibit”
Santa Clara County Building
70 W. Hedding St. San Jose, CA 95110
Chương trình do IRCC / Viet Museum tổ chức
Click here for Flyer

Thứ Sáu, 29 Tháng 4
9am-10am
Windmill Springs School
2880 Aetna Way. San Jose, CA 95121
Chương trình do Franklin-McKinley School District tổ chức
Click here for Flyer

advertisement

Thứ Bảy, 30 Tháng 4
9am
1499 Roberts Avenue San Jose CA 95122
Chương trình do Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc Cali tổ chức

Thứ Bảy, 30 Tháng 4
9:30am-11:30am
San Jose City Hall
200 E. Santa Clara St. San Jose, CA 95113
Chương trình do Vietnamese American Roundtable (VAR) tổ chức
Click here for Flyer

Thứ Bảy, 30 Tháng 4
12pm-2pm
Viet Museum
1650 Senter Rd. San Jose, CA 95122
Click here for Flyer

Chúa Nhật, 1 tháng 5
10am-12:30pm
Buổi nói chuyện của cựu tướng Lương Xuân Việt và nữ luật sư Nguyễn Thục Minh
Santa Clara County Building
70 W. Hedding St. San Jose, CA 95110
Click here for Flyer

Show More
Back to top button