Cộng Đồng

Cộng đồng người Việt biểu tình show ca nhạc Đàm Vĩnh Hưng

Với tinh thần Giử Lửa của Người Việt Quốc Gia Bắc Cali cùng với sự tham dự tích cực của Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng ,Vì Dân Media, Nhóm Phụng Sự Cộng Đồng, Vietnamese American For Freedom và đặc biệt phái đoàn Sacramento do Biệt Động Quân Nguyễn Tất Vượng, đã tổ chức và hướng dẫn một số đồng hương hải ngoại biểu tình show ca nhạc có Đàm Vĩnh Hưng.

Buổi biểu tình vào tối chủ nhât ngày 20 tháng 11 tại Milpitas và mọi người cũng kêu gọi ủng hộ cuộc biểu tình của CĐNVQG Georgia tổ chức chống Đàm Vĩnh Hưng ngày Thanksgiving 24/11. Phóng viên Vũ Nhân tường trình trong phóng sự sau đây:

Cộng đồng người Việt Tại Atlanta, tiểu bang Georgia ngày Thanksgiving cũng kéo ra để biểu tình chương trình có Đàm Vĩnh Hưng.

advertisement

Cũng vào thời điểm này, năm trước, cộng đồng người Việt tại San Jose cũng có buổi biểu tình tương tự. Mặc dù biểu tình, chống đối nhiều lần nhưng bầu show và ban tổ chức không quan tâm lắm. Họ cứ tiếp tục tổ chức các buổi ca nhạc và mời Đàm Vĩnh Hưng.

Show More
Back to top button