Sinh HoạtSức Khỏe

Trung tâm chăm sóc trẻ em ở San Jose có lượng chì nguy hiểm trong nước uống

Trung tâm Kidango-Linda Vista là một trong hơn 14,000 trung tâm chăm sóc trẻ em được cấp phép ở California được yêu cầu kiểm tra lượng chì trong nước uống theo Dự Luật 2370.

Luật quy định các cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép xây dựng trước năm 2010 phải kiểm tra mức độ chì trong nước của họ.

Các cuộc kiểm tra cho thấy trung tâm chăm sóc trẻ em ở khu phố Alum Rock có lượng chì cao gấp 120 lần so với mức cho phép hợp pháp tại một cơ sở chăm sóc ban ngày được cấp phép.

advertisement

Environmental Protection Agency đã ra lệnh rằng không có lượng chì nào trong nước là an toàn cho trẻ em. Lượng chì trong nước được khuyến nghị là bằng 0, nhưng EPA cho phép về mặt pháp lý tối đa 15 phần tỷ nước trong các tuyến đường thủy công cộng.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button