Giáo Dục

Cảnh sát sẽ ở lại trong trường học ở San Jose

6 tháng sau khi khu học chánh lớn nhất của San Jose bỏ phiếu để khởi động cảnh sát ra khỏi trường học, tổ chức này đã lặng lẽ đưa họ trở lại trong khuôn viên trường học cho đến tháng 6.

Hôm thứ Năm, Hội Đồng Quản Trị Học Khu Thống Nhất San Jose đã bỏ phiếu nhất trí gia hạn hợp đồng trị giá $800.000 với cảnh sát San Jose cho phép các trường sử dụng cảnh sát trong khuôn viên trường với bất kỳ khả năng nào.

Quyết định bao gồm các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Mỗi trường sẽ quyết định một cách độc lập xem họ có muốn có cảnh sát trong khuôn viên trường hay không và bằng cách nào, kể cả khi các lớp học đang học.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button