Cộng ĐồngSức KhoẻSilicon Valley

Có thêm nhiều địa điểm xét nghiệm Covid19 tại quận hạt Santa Clara

 • Hệ thống Y tế của Quận Hạt Santa Clara
  • Bệnh viện Valley Medical Center
  • Bệnh viện St. Louise Regional Hospital
  • Bệnh viện O’Connor Hospital
  • Drive-Through 8am-12pm
  • Valley Health Center Downtown, 777 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95112
  • Valley Health Center East Valley, 1993 McKee Road, San Jose, CA 95116
  • Bãi đậu xe của Milpitas Sports Center, 1325 E. Calaveras Blvd, Milpitas, CA 95035
  • DePaul Health Center, 18550 DePaul Dr. #109, Morgan Hill, CA 95037
  • Lấy hẹn xét nghiệm,​ ​hãy gọi 1-888-334-1000
 • Stanford Healthcare
  • Drive-Through
  • SHC Hoover, 211 Quarry Road, Palo Alto, CA; 7 ngày mỗi tuần, từ 9am-5pm; Người lớn/Trẻ em
  • UHA-CPC, 14251 Winchester Blvd, Los Gatos, CA; Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9am-5pm; Chỉ dành cho người lớn
  • SHC Galvez, 270 Galvez Street, Stanford, CA; 7 ngày mỗi tuần, 9am-5pm; Người lớn/Trẻ em
  • Lấy hẹn xét nghiệm,​ ​hãy gọi 650-498-9000
 • Asian Americans for Community Involvement (AACI)
  • Hình thức xét nghiệm: tại địa điểm. Phải là bệnh nhân của AACI
  • Địa điểm: 2400 Moorpark Avenue, San Jose, CA 95128
  • Thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ làm việc.
  • Gọi số 408-975-2730 để xác định xem có cần hẹn không
 • Indian Health Center (IHC)
  • Hình thức xét nghiệm: Drive Through
  • Phải là bệnh nhân của IHC
  • 1333 Meridian Avenue, San Jose, CA 95125
  • 2039 Forest Avenue, Suite 105, San Jose, CA 95128
  • Giờ xét nghiệm: 8am-5pm
  • Gọi số 408-445-3400 để xác định xem có cần hẹn không
 • MayView Community Health Center
  • Hình thức xét nghiệm: Drive-through
  • Phải là bệnh nhân của MayView
  • Sunnyvale Clinic, 785 Morse Avenue, Sunnyvale, CA 94085
  • Gọi số 650-475-1508 để xác định xem có cần hẹn không
 • Planned Parenthood Mar Monte (PPMM)
  • Hình thức xét nghiệm: Tại địa điểm và Drive Through.
  • Phải là bệnh nhân của PPMM.
  • Gilroy Health Center, 760 Renz Lane, Gilroy, CA 95050
  • Mountain View Health Center, 2500 California Street, Mountain View, CA 94040
  • San Jose Central Health Center, 1691 The Alameda, San Jose, CA 95126
  • San Jose Blossom Hill Health Center, 5440 Thornwood Drive, San Jose, CA 95123
  • Eastside Health Center, 3131 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95127
  • Gọi số 877-855-7526 để xác định xem có cần hẹn không
 • North East Medical Services (NEMS)
  • Hình thức xét nghiệm: Drive-through;
  • Phải là bệnh nhân của NEMS hoặc đăng ký thành bệnh nhân mới
  • NEMS Lundy Clinic, 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
  • Giờ xét nghiệm: Thứ Hai đến Thứ Sáu trong giờ làm việc
  • Gọi số 408-573-9686 để xác định xem có cần hẹn không
 • School Health Clinics (SHC)
  • Hình thức xét nghiệm: Drive-through.
  • Phải là bệnh nhân của SHC
  • Gilroy Neighborhood Health Center, 7861 Murray Avenue, Gilroy, CA 95020. 408-842-1017
  • Overfelt Neighborhood Health Center, 1835 Cunningham Avenue, San Jose, CA 95122. 408-347-5988
  • Washington Neighborhood Health Center, 100 Oak Street, San Jose, CA 95110. 408-295-0980
  • Giờ xét nghiệm: từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ làm việc
 • Bệnh viện Kaiser Permanente

Bệnh viện Regional Medical Center
Bệnh viện Good Samaritan

Bệnh viện El Camino
Lien lac các bác sĩ gia đình và chuyên khoa của bệnh viện El Camino Health
Website

Veterans Affairs Palo Alto Health Care System
Các cơ sở y tế của Bộ Cựu chiến binh phục vụ xét nghiệm miễn phí

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close

-----Adblock Detected----- Please consider supporting us by disabling your ad-blocker

We have detected that you are using ad-blocking software/plugin in your browser. Please consider supporting us by disabling your ad-blocker
X
X