Giáo DụcLuật Pháp

Sinh viên đại học San Jose State muốn cảnh sát rời khỏi trường

Sinh viên đại học San Jose State University (SJSU) đang kêu gọi loại bỏ cảnh sát khỏi trường học trong buổi tưởng niệm biểu tình Black Lives Matter năm ngoái.

Vào cuối tháng 9, một số tổ chức sinh viên SJSU gặp nhau trên Zoom để thảo luận về việc “Cops Off Campus” với mục đích “tước vũ khí, cắt tài trợ và bãi bỏ cảnh sát trong trường học” và đang tiến hành một cuộc khảo sát trong toàn trường để xác định các bước tiếp theo.

SJSU điều hành sở cảnh sát của đại học bao gồm một cơ quan quản lý và một phòng điều hành. Phòng có 24 quan chức và hơn 50 nhân viên dân sự.

advertisement

SJSU là trường mới nhất trong các tổ chức ở địa phương đang tìm cách loại bỏ cảnh sát khỏi trường học.

Vào tháng Sáu, học khu thống nhất của San Jose đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cảnh sát.

Năm ngoái, các học khu Alum Rock và East Side Union High School đã bỏ phiếu ủng hộ việc loại bỏ cảnh sát San Jose ra khỏi trường của họ.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button