Luật Pháp

Hơn 200 xe tham gia “sideshow” bất hợp pháp.

Cảnh sát San Jose đã ngăn chặng một chương trình biểu diễn xe “sideshow” bất hợp pháp thu hút hơn 200 xe.

Các xe hơi tập trung gần đường số 10 Nam và đường Alma vào khoảng 11 giờ tối. khi cảnh sát can thiệp. Cảnh sát bắt giữ 7 người về vũ khí và súng.

Cảnh sát đã ghi khoảng 500 giấy phạt cho các vi phạm bao gồm cả việc xem chương trình. Hai khẩu súng được phát hiện tại hiện trường. Năm chiếc xe bị phạt kéo đi 30 ngày.

advertisement

Show More
Back to top button